onsdag 20 april 2016

Ölandspremiär.


Årets första resa till Öland. Fågeltornet i Stenåsa, klockan är ungefär halv sju på morgonen. Sent för en fågelskådare, men ändå. Skåda i motljus är inte bra, alla fåglar är svarta silouetter.


Medljus är bättre, fast nu är vi inte i tornet längre, utan på stranden. Ett par tusen vitkindade gäss fyller himlen. Därborta hittade vi också gräsänder, gravänder, stjärtänder, skedänder, krickor, grågäss, rödbenor, större strandpipare, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, strandskator och skärfläckor. Säkert har jag glömt några. Senare på dagen hittade vi småtärna. För att inte tala om strandängens fåglar: sånglärka, stenskvätta, hämpling, tofsvipa, storspov (många) och rödspov. Glömde rapphönsen vi skrämde upp. Minst tre par. Och campingens fåglar: kajor, ringduvor, kungsfågel, rödstjärt, lövsångare, bofink, svartvit flugsnappare, stare, gråsparv, pilfink, rödhake, koltrast och björktrast. Säkert glömt någon, igen.


Fågelpaus. Sol.


Men vi är beredda. Allt kan dyka upp. Var det där en pilgrimsfalk? Vi såg i alla fall en tornfalk, stressad av kråkor.


Skogsdungen mellan oss och havet är full med tättingar. Ännu värre i maj. Förra året bodde vi under en härmsångare.


Vi tog en promenad, ca 2,5 km, till fågelskådarnas Mecka, Stenhusa gård. Men krogen öppnar inte förrän på fredag! Naturbokhandeln var dock öppen, men kunde bara bjuda på glass.


Vägen tillbaka över strandmarkerna. Nu skrämmer vi upp rapphöns och storspov. Tofsvipor i mängd.


Ko på campingens minigolfbana. Om du får in bollen i kons mun, var tror du den kommer ut?


Rätt!


Sol, hav och fåglar. Lite tidigt för avancerad botanik. Men vi kommer tillbaka om en månad. Åtminstone en växt, rysstarr, har här sin enda växtplats i Sverige. 


Vad är det här för träd? Skulle gissa på svartpoppel. I vår familj är vi vana vi att bli anfallna av poppellarver, men inte så här års. Stenåsa by the sea


1 kommentar: